HomeAlle VideosSRC System Integrators BV

Martens kunststoffen publiceert met SRC naar GS1 én ETIM

Martens kunststoffen publiceert met SRC naar GS1 én ETIM

Martens Kunststoffe: DHZ und ETIM veröffentlichen eine PIM-Publikation

Martens kunststoffen vertreibt seine Produkte jahraus, jahrein an die Installationsbranche. "Das ist der Grund, warum die Organisation mit ETIM begonnen hat", sagt Jasper Mes, Manager ICT. "In der ersten Zeit ging es darum, wichtige Informationen zu sammeln und zu verbreiten, damit unsere Kunden sich auf ihr Geschäft konzentrieren können. Ein Artikel und ein Preis, und das war's dann auch schon."

Brede vraag naar artikelinformatie

Geleidelijk ontving Martens steeds vaker aanvullende vragen over meer artikelinformatie, zoals afmetingen, gewichten en insteekopeningen. Und diese Informationen sind nicht nur für die Installationsbranche bestimmt. Martens kunststoffen vertreibt auch die in den Niederlanden einmalige Kombination "doe-het-zelf"-Branche. Die Botschaft der Doe-het-zelf-Welt war nicht weniger: Die Informationen müssen über den GS1-DAS-Datenpool ausgetauscht werden. Deshalb wurde er bei Martens kunststoffen auf ein System umgestellt, das hiervoor geschikt wurde.

Produktdatenmanagement-Paket

"Wir haben sowieso schon geahnt, dass wir im Unternehmen noch viel mehr Gebote abgeben müssen", sagt Jasper Verder. "Ab diesem Moment wissen wir, dass wir zehn oder sogar mehr potentielle Mitarbeiter einstellen müssen, um auch diesen Aspekt unserer Zusammenarbeit zu berücksichtigen. SRC System Integrators war der einzige Partner, der uns ein Paket zur Verfügung gestellt hat, um über das Portal von GS1 und das ETIM-Datenmodell zu veröffentlichen und zu bewerten."


PIM verlicht ERP-System

"Als wir mit SRC in Kontakt traten, haben wir ETIM nicht in unsere Software aufgenommen. Aufgrund eines großen Interesses haben SRC und Martens dieses Projekt gemeinsam in Angriff genommen. Dank dieser Zusammenarbeit haben wir jetzt eine Plattform, über die wir unsere Daten auch exportieren können". Für Jasper war es sehr wichtig, dass das eigene ERP nicht mehr benötigt wird: "Wenn jemand Artikel mit sehr unterschiedlichen Attributen hat und jedes Mal das Datenmodell ändert, muss er dann auch alle Anpassungen in seinem eigenen ERP-System vornehmen? Das ist nicht der Fall. Der wichtigste Grund ist also die automatische Validierung. SRC-PIM prüft, ob die Produktdaten korrekt sind und ob die richtigen Informationen in den richtigen Feldern stehen. Tot slot wordt SRC-PIM ook gebruikt om de productinformatie van onze artikelen in te verrijken."

Martens kunststoffen: DHZ en ETIM publicatie vanuit één PIM

Martens kunststoffen levert haar producten al jarenlang aan de installatiebranche. “Dat is de reden waarom de organisatie met ETIM begon”, vertelt Jasper Mes, manager ICT. “De eerste tijd volstond het om slechts prijsinformatie heen en weer te sturen, om onze klanten te ondersteunen bij het doorrekenen van hun ontwerpen. Een artikel en een prijs, en daar bleef het bij.”


Brede vraag naar artikelinformatie

Geleidelijk ontving Martens steeds vaker aanvullende vragen over meer artikelinformatie, zoals afmetingen, gewichten en insteekopeningen. En die vragen kwamen niet alleen vanuit de installatiebranche. Martens kunststoffen levert namelijk ook aan de doe-het-zelf branche,  een combinatie die uniek is in Nederland. De vraag vanuit de doe-het-zelf wereld was nog dwingender: informatie moest aangeleverd worden via de GS1-DAS data pool. Dus werd er bij Martens kunststoffen gezocht naar een systeem dat hiervoor geschikt was.


Product data management pakket

“We verwachtten sowieso dat we in de toekomst veel meer gegevens beschikbaar zouden moeten gaan stellen”, gaat Jasper verder. “Zonder op dat moment te weten of we dit zouden gaan inrichten voor tien, of misschien wel tweehonderd potentiële afnemers, hebben we dit toch aangegrepen om ook deze kant van onze bedrijfsvoering goed in te richten. SRC System Integrators was de enige partij die ons een pakket kon aanbieden om naar én het doe-het-zelf portal van GS1 én volgens het ETIM data model konden publiceren én valideren.”


PIM verlicht ERP systeem

“Toen wij destijds met SRC contact opnamen, bleken zij ETIM nog niet in hun software te hebben. Vanuit een gezamenlijke interesse hebben SRC en Martens dit gezamenlijk ontwikkeld. Dankzij deze samenwerking hebben wij nu een platform vanwaar wij al onze data aan wie dan ook kunnen exporteren.”. Voor Jasper was het duidelijk dat het eigen ERP niet zou volstaan: “Soms hebben artikelen wel honderd verschillende attributen, en elke keer het datamodel wijzigt, zou je ook al die aanpassingen in je eigen ERP-systeem moeten doen? Dat gaat niet. Het grote voordeel is voor ons dus ook de automatische validatie. SRC-PIM doet de check of de productdata klopt, en of de juiste informatie in de juiste velden staat. Tot slot wordt SRC-PIM ook gebruikt om de productinformatie van onze artikelen in te verrijken.”

Manuell übersetzen?
Automatische Übersetzung generieren?

Martens Kunststoffe: DHZ und ETIM veröffentlichen eine PIM-Publikation

Martens kunststoffen vertreibt seine Produkte jahraus, jahrein an die Installationsbranche. "Das ist der Grund, warum die Organisation mit ETIM begonnen hat", sagt Jasper Mes, Manager ICT. "In der ersten Zeit ging es darum, wichtige Informationen zu sammeln und zu verbreiten, damit unsere Kunden sich auf ihr Geschäft konzentrieren können. Ein Artikel und ein Preis, und das war's dann auch schon."

Brede vraag naar artikelinformatie

Geleidelijk ontving Martens steeds vaker aanvullende vragen over meer artikelinformatie, zoals afmetingen, gewichten en insteekopeningen. Und diese Informationen sind nicht nur für die Installationsbranche bestimmt. Martens kunststoffen vertreibt auch die in den Niederlanden einmalige Kombination "doe-het-zelf"-Branche. Die Botschaft der Doe-het-zelf-Welt war nicht weniger: Die Informationen müssen über den GS1-DAS-Datenpool ausgetauscht werden. Deshalb wurde er bei Martens kunststoffen auf ein System umgestellt, das hiervoor geschikt wurde.

Produktdatenmanagement-Paket

"Wir haben sowieso schon geahnt, dass wir im Unternehmen noch viel mehr Gebote abgeben müssen", sagt Jasper Verder. "Ab diesem Moment wissen wir, dass wir zehn oder sogar mehr potentielle Mitarbeiter einstellen müssen, um auch diesen Aspekt unserer Zusammenarbeit zu berücksichtigen. SRC System Integrators war der einzige Partner, der uns ein Paket zur Verfügung gestellt hat, um über das Portal von GS1 und das ETIM-Datenmodell zu veröffentlichen und zu bewerten."


PIM verlicht ERP-System

"Als wir mit SRC in Kontakt traten, haben wir ETIM nicht in unsere Software aufgenommen. Aufgrund eines großen Interesses haben SRC und Martens dieses Projekt gemeinsam in Angriff genommen. Dank dieser Zusammenarbeit haben wir jetzt eine Plattform, über die wir unsere Daten auch exportieren können". Für Jasper war es sehr wichtig, dass das eigene ERP nicht mehr benötigt wird: "Wenn jemand Artikel mit sehr unterschiedlichen Attributen hat und jedes Mal das Datenmodell ändert, muss er dann auch alle Anpassungen in seinem eigenen ERP-System vornehmen? Das ist nicht der Fall. Der wichtigste Grund ist also die automatische Validierung. SRC-PIM prüft, ob die Produktdaten korrekt sind und ob die richtigen Informationen in den richtigen Feldern stehen. Tot slot wordt SRC-PIM ook gebruikt om de productinformatie van onze artikelen in te verrijken."

Manuell übersetzen?

Martens kunststoffen: DHZ en ETIM publicatie vanuit één PIM

Martens kunststoffen levert haar producten al jarenlang aan de installatiebranche. “Dat is de reden waarom de organisatie met ETIM begon”, vertelt Jasper Mes, manager ICT. “De eerste tijd volstond het om slechts prijsinformatie heen en weer te sturen, om onze klanten te ondersteunen bij het doorrekenen van hun ontwerpen. Een artikel en een prijs, en daar bleef het bij.”


Brede vraag naar artikelinformatie

Geleidelijk ontving Martens steeds vaker aanvullende vragen over meer artikelinformatie, zoals afmetingen, gewichten en insteekopeningen. En die vragen kwamen niet alleen vanuit de installatiebranche. Martens kunststoffen levert namelijk ook aan de doe-het-zelf branche,  een combinatie die uniek is in Nederland. De vraag vanuit de doe-het-zelf wereld was nog dwingender: informatie moest aangeleverd worden via de GS1-DAS data pool. Dus werd er bij Martens kunststoffen gezocht naar een systeem dat hiervoor geschikt was.


Product data management pakket

“We verwachtten sowieso dat we in de toekomst veel meer gegevens beschikbaar zouden moeten gaan stellen”, gaat Jasper verder. “Zonder op dat moment te weten of we dit zouden gaan inrichten voor tien, of misschien wel tweehonderd potentiële afnemers, hebben we dit toch aangegrepen om ook deze kant van onze bedrijfsvoering goed in te richten. SRC System Integrators was de enige partij die ons een pakket kon aanbieden om naar én het doe-het-zelf portal van GS1 én volgens het ETIM data model konden publiceren én valideren.”


PIM verlicht ERP systeem

“Toen wij destijds met SRC contact opnamen, bleken zij ETIM nog niet in hun software te hebben. Vanuit een gezamenlijke interesse hebben SRC en Martens dit gezamenlijk ontwikkeld. Dankzij deze samenwerking hebben wij nu een platform vanwaar wij al onze data aan wie dan ook kunnen exporteren.”. Voor Jasper was het duidelijk dat het eigen ERP niet zou volstaan: “Soms hebben artikelen wel honderd verschillende attributen, en elke keer het datamodel wijzigt, zou je ook al die aanpassingen in je eigen ERP-systeem moeten doen? Dat gaat niet. Het grote voordeel is voor ons dus ook de automatische validatie. SRC-PIM doet de check of de productdata klopt, en of de juiste informatie in de juiste velden staat. Tot slot wordt SRC-PIM ook gebruikt om de productinformatie van onze artikelen in te verrijken.”

Automatische Übersetzung generieren?
Video aktualisieren
Erfolgreich! Sie werden sofort weitergeleitet…
Fehler: Ihre Eingabe konnte aufgrund unserer automatischen Spam-Erkennung nicht verarbeitet werden. Wir bitten vielmals um Entschuldigung und würden Sie bitten, uns über den Chat unten rechts zu kontaktieren damit wir diesen Fehler korrigieren können.